tegerol drugs (medicatie) gegevens

Tegerol een “extended-release” vorm van carbamazepine, waardoor het geneesmiddel vrijkomt in het lichaam langzaam plaats van allemaal tegelijk. Tegerol wordt gebruikt als hulpmiddel bij de behandeling van epilepsie. Tegretol is een andere naam voor.

Tegerol wordt gebruikt om epileptische aanvallen en zenuwpijn, zoals trigeminusneuralgie en diabetische neuropathie behandelen. Tegerol medicijnen is niet voor gewone pijntjes en pijnen.

hoe tegerol nemen

Neem Tegerol precies zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar. Tegerol is verkrijgbaar in capsule vorm. Neem dit geneesmiddel na de maaltijd. Heb Tegerol medicatie niet stoppen zonder advies van uw arts, anders kan resulteren in een toename van de aanvallen. De Tegretol, Tegretol XR, en Epitol merken van Tegerol moet worden ingenomen met voedsel. De Tegerol merk van Tegerol kan worden ingenomen met of zonder voedsel.

Wat zijn de bijwerkingen van Tegerol –

Net als andere geneesmiddelen kan Tegerol bijwerkingen veroorzaken. Sommige van de meer voorkomende bijwerkingen van Tegerol omvatten

* Aften
* Pijn of moeite met plassen
* Roodheid, blaarvorming, schilferen of slapper worden van de huid, waaronder in de mond
* Oorsuizen
* Toevallen (convulsies)
* Kortademigheid, piepende ademhaling
* Huiduitslag, netelroos, jeuk
* Keelpijn
* Slaperigheid / sufheid
* Co?rdinatie moeilijkheden
* Huiduitslag of andere allergische reactie (gezwollen klieren, koorts, keelpijn).
* Zwakte van de botten (osteopenie)
* Maagpijn
* Gezwollen gewrichten of spieren / gewrichtspijn en pijn
* Ongewone bloeden of blauwe plekken
* Ongebruikelijke zwellen
* Braken

Enkele andere bijwerkingen van Tegerol zijn als:

* Lever problemen
* Bloed problemen
* Stevens-Johnson-syndroom

Tegerol intraction met andere geneesmiddelen:

Tegerol wordt gemetaboliseerd in de lever en wisselwerking met verscheidene andere epilepsiedrugs en andere medicijnen, zoals warfarine, theofylline en doxycycline. Dit kan de effectiviteit van andere anti-epileptica die ook verwerkt door de lever en de effectiviteit van de pil bij standaard doses verminderen. Vertel uw arts als u andere geneesmiddelen.

Waarschuwingen en voorzorgen alvorens Tegerol:

* Als u carbamazepine inneemt voor epilepsie (aanvallen) niet stoppen met het plotseling. Dit verhoogt de risico van aanvallen. Draag een Medic Alert armband of ketting. Draag een identificatiekaart met informatie over uw conditie, medicijnen, en de voorschrijver of zorgverlener.
* Tegerol capsule mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt als het schadelijke bijwerkingen voor het ongeboren kind kan veroorzaken. Deskundig medisch advies van uw arts.
* Praat met uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen samen met Tegerol.
* Borstvoeding – Moeders die het nemen Tegerol en die willen borstvoeding moeten dit bespreken met hun arts.
* Drink geen alcohol tijdens het gebruik van Tegerol. Alcohol kan verhogen slaperigheid veroorzaakt door Tegerol. Het kan ook verhoging van het risico van aanvallen.
* De veiligheid en efficay van dit geneesmiddel is niet onderzocht bij kinderen en adolescenten, dus het is niet aanbevolen voor gebruik in deze leeftijdsgroepen.

Wat als Overdosering van Tegerol?

Als u denkt dat u of iemand anders die een overdosis van Tegerol, direct telefonisch uw arts of neem contact op met uw plaatselijke of regionale Vergiftigingen Informatie Centrum onmiddellijk medische hulp. U kunt dringend medische hulp nodig.

wat als gemiste dosis tegerol?

Als u een dosis van Tegerol geneeskunde missen en u eraan denkt binnen een uur of zo, neem de dosis onmiddellijk. Als u niet meer weet tot later, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale schema. Neem geen dubbele dosis.

opslagcondities voor tegerol:

WINKEL Tegerol capsules bij kamertemperatuur (beneden 77 ? C) en beschermen tegen licht en vocht. Houd de medicatie buurt van de kinderen.